Hizmetler
Havayolu Taşımacılığı
Denizyolu Taşımacılığı
Karayolu Taşımacılığı
Gümrükleme
Fuar Organizasyon
Gümrükleme

İTHALAT HİZMETLERİMİZ

 • İthalata konu eşya-mal vb. ile ilgili her türlü ön çalışmanın yapılması, ürünle ilgili G.T.İ.P tespitinin yapılması, maliyetinin çıkarılması
 • Gerektiğinde üst makamlardan ön müsaadelerin alınası (Dış Ticaret Müs., Gümrük Müs. Vb.)
 • Dahilde işleme rejimiyle ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesi
 • Ordino alınması
 • Nakliye firmalarıyla sürekli irtibat halinde olunarak eşyanın mevcut durumu hakkında sürekli bilgi sahibi olunması, takibin yapılması
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayene vb. işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Gerekli kurum ve kuruluşlardan tespit ve tescil işlemlerinin yaptırılması. (TSE, Kimyane vb)
 • Tahakkukların yapılarak gümrük vergi, resim ve harçları ihtiva eden çeklerin hazırlanması banka blokajlarının zamanında yaptırılarak, teminat vb. bedellerin yetkili mercilere ödenmesinin sağlanması
 • Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatılması
 • Teminat Çözümü işlemlerinin zamanın da ve süratle yapılması
 • Aynı gün içerisinde Transit ve Fiktif Antrepo işlemlerinin yapılması
 • Gümrük tasdikli fatura, gümrük beyannamesi sureti, makbuz ve benzeri ithalatla ilgili belgelerin en kısa sürede müşteriye tesliminin sağlanması
 • Müşterinin talebi doğrultusunda eşyanın belirtilen adreslere en kısa sürede nakliyesinin gerçekleştirilmesi.
 • İşlemlerin her aşamasında talebe bağlı olarak/olmayarak bilgi verilmesi
 • İthalatla ilgili diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

 

İHRACAT HİZMETLERİMİZ :

 • İhraç edilecek eşya-mal vb. ile ilgili her türlü fizibilite çalışmasının yapılması, G.T.İ.P lerin tespit edilmesi
 • İhracat rejiminde ve yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadelerin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemlerin yapılması
 • Eşyanın cinsine göre ilgili ihracat birliklerine üyelik kayıt işlemlerinin yaptırılması
 • SAĞLIK SERTİFİKASI, KONTROL BELGESİ, ATR, EUR1, MENŞEİ ŞAADETNAMESİ, ülke durumuna göre KONSOLOSLUK TASTİK İŞLEMLERİ vb. işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Gümrük çıkış beyannamelerinin düzenlenmesi, ilgili gümrükten kabul ve tescil işlemlerinin yapılması, muayene ve tespitin yapılması.
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin tamamlanması.
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi
 • Eşyaların yurt dışı edilmesinden ve gümrüğe gelmesinden sonra beyannamenin kapatılması
 • İhracat işlemlerinin sonuçlanmasından sonra ilgili evrakların en kısa sürede müşteriye teslimi.
 • İhracat işlemleriyle ilgili olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer iş ve işlemler

TEŞVİK İŞLEMLERİ

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri ile ithalat ve ihracatta Teşvik Teminat çok önemli bir husus haline gelmiştir. Teşvik Teminat servisimiz, gümrükleme departmanımız ile işbirliği içersinde profesyonel bir hizmet vermektedir. Kapasiteniz doğrultusunda size en uygun teşvik modelini çıkartarak projelendirmekte yasal prosedüre uygun olarak en kısa zamanda onay alınmasını sağlanmaktadadır. Müşterilerimizin Taahhüt kapatmasını, süresi içersinde tamamlayıp en hızlı şekilde teminat mektubu alınmasını sağlamaktayız. Bu konuda verdiğimiz hizmetler.

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi
 • Yatırım Teşvik ve Geçici Kabul işlemlerini
 • Geçici Çıkış
 • Geçici kabul
 • İthalat lisansı
 • Kontrol Belgeleri